Investície

Ozvite sa nám a pripravíme pre Vás najvýhodnejší spôsob ako investovať Vaše peniaze či už do garantovaných alebo negarantovaných finančných služieb, kde sa postaráme aby bolo čo najvyššie zhodnotenie Vašich prostriedkov s čo najmenším rizikom.

Akcie

Akcie ako finančné aktívum podliehajú volatilite a nesú so sebou vyšší výnos ale aj trhové riziko. Pri dlhodobom horizonte však z historických štatistík predstavujú najvýnosnejšie aktívum

Čítať viac

Forex

Forex je globálny, svetový, decentralizovaný, finančný trh pre obchodovanie mien a ich vzájomných menových párov.

Čítať viac

Komodity Cfd

CDF je zmluvou medzi Vami a Vaším brokerom o vyplatení cenového rozdielu medzi otváracou a zatváracou cenou daného podkladového aktíva na konci zmluvnej lehoty.

Čítať viac

Riadenie portfólia

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu

Čítať viac

IPO

IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti.

Čítať viac

Akcie

Spoločnosť Foxt ponúka priamy prístup na akciové trhy po celom svete. Investičné možnosti sú takmer neobmedzené. Akcie ako finančné aktívum podliehajú volatilite a nesú so sebou vyšší výnos ale aj trhové riziko. Pri dlhodobom horizonte však z historických štatistík predstavujú najvýnosnejšie aktívum. Výhody
 • vysoký výnos (dividenda + kapitálový výnos)
 • vysoká likvidita
 • schopnosť predať akcie takmer okamžite, rýchle získanie finančných prostriedkov späť
 • spoločenská hodnota
 • ste spolumajiteľom akciovej spoločnosti
 • Bez viazanosti či výpovednej lehoty
 • Široký výber – prostredníctvom akcií môže klient investovať do akéhokoľvek odvetvia, byť akcionárom veľkých korporácii alebo začínajúcich spoločnost
 • Možnosť diverzifikácie

Forex

Forex je globálny, svetový, decentralizovaný, finančný trh pre obchodovanie mien a ich vzájomných menových párov. Forex (ang. skratka foreign exchange) je mimoburzový trh OTC (Over the Counter), kde sa spája ponuka s dopytom po jednotlivých menách. Tento trh nie je miestne lokalizovaný, skladá sa zo siete vzájomne prepojených telefonických a iných elektronických systémov bánk, brokerov, korporácií, výrobcov ako aj individuálnych investorov. Najväčšie finančné centrá vo svete (Londýn, New York a Tokio) fungujú ako centrály pre dané časové pásmo a zabezpečujú 24-hodinové obchodovanie hlavných menových párov počas obchodných dní, pondelok až piatok (od piatka 22:00 hod. SEČ až do nedele 23:00 hod. SEČ je menový trh mimo prevádzky). Denný zobchodovaný objem na forex-e prevyšuje objem 4 biliónov dolárov, čo predstavuje jeden z najlikvidnejších finančných trhov na svete. Prečo obchodovať
 • Bez poplatkov a provízií
 • Obchodovanie mien online s úzkymi spreadmi a BEZ poplatkov alebo provízií.
 • Tucty menových párov
 • Nepretržitá špecializovaná podpora
Foxt umožňuje obchodovať desiatky menových párov. Úplný zoznam menových párov a podmienky ich obchodovania dostanete na vyžiadanie. Investor môže využiť vysokú páku až 200:1 k maximalizácii svojho obchodovania menových párov. Podpora zo strany pracovníkov serveru je na dosah telefónneho slúchadla, e-mailovej schránky či kliknutia myši. Mnohojazyčné centrum podpory zákazníkov je investorom k dispozícii na každom kroku obchodovania.

Komodity Cfd (Contract for difference)

CDF je zmluvou medzi Vami a Vaším brokerom o vyplatení cenového rozdielu medzi otváracou a zatváracou cenou daného podkladového aktíva na konci zmluvnej lehoty. To znamená, že pri obchodovaní s CFD dané podkladové aktívum fyzicky nekupujete, ani nedržíte. Predmetom obchodu je zmluva o platbe, ktorej výška odráža každú zmenu v cene podkladového aktíva. Výhody obchodovania CFD
 • Bez poplatkov a provízií
 • Obchodovanie CFD predstavuje jednoduchú a lacnú formu obchodovania, a to bez platenia provízii.
 • Rozmanitosť produktov
 • Nízka povinná marža
 • Vysoká likvidita
 • Lotové objemy
V ponuke je široký výber CFD na komodity, poľnohospodárske plodiny, cenné kovy ako aj svetové akciové indexy ako FTSE 100, Dow Jones 30, S&P 500 a Hong Kong Hang Seng Index a iné. Široká ponuka produktov umožňuje zaistiť si expozíciu voči rôznym svetovým trhom a profitovať z veľkého množstva obchodných podmienok. Úplný zoznam obchodovaných nástrojov dostanete na vyžiadanie. Možnosť obchodovať CFD pri nízkych maržových požiadavkách v rozmedzí od 2 % do 5 %, (páka až 100:1). To umožňuje vytvárať zisk z väčších pozícií ako pri fyzickom obchodovaní z podkladovými aktívami. Všetky CFD majú konkurenčne výhodné spready s nákupnými a predajnými cenami, ktoré sú realizované spotovo a bez zbytočného oneskorenia. Lotové objemy CFD umožňujú obchodovanie v malých lotoch alebo lotoch neobvyklých veľkostí, pričom pri priamom obchodovaní s podkladovou komoditou toto nie je možné. Možnosť obchodovať „short“ alebo „long“ Pri obchodovaní s CFD môže investor profitovať z rastu, ako aj poklesu trhov. Môže využiť CFD na „short“ (ak verí, že trhy budú klesať) rovnako ľahko ako CFD na „long“ (ak očakáva, že ceny pôjdu nahor). Ponúkame pákové „long“ aj „short“ obchodovanie takmer na všetkých finančných nástrojoch. Vybrané komodity:

Riadenie portfólia

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili naši odborníci riešenie v podobe riadených portfólií. Klienti sa na základe svojich znalostí, skúseností, únosnosti rizika, ako aj očakávaní zaradia do jedného z 3 portfólií vedených v menách EUR a USD. Do portfólia sú zaraďované akcie s potenciálom zhodnotenia približne 15 až 20 percent ročne, pričom o alokácii do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti.   Do portfólia sú následne takticky zaraďované akcie z jednotlivých odvetví, ktoré podľa názoru portfólio manažéra najlepšie splnia očakávania z daného odvetvia. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja ceny akcie môžu byť jednotlivé tituly odpredané so stop-lossom aj v strate. Stratégie a sú prehodnocované Investičným výborom spoločnosti každé tri mesiace.

Konzervatívne portfólio

Stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na kratšiu dobu, pričom kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky

Vyvážené portfólio

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Dynamické portfólio

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

IPO

IPO = Initial Public Offering = Prvá verejná ponuka akcií spoločnosti Initial Public Offering je prvá verejná ponuka akcií. Pre tento pojem sa v praxi bežne používa skratka IPO. IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovať IPO, je niekoľko. Medzi najvýznamnejšie však patrí potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje. Dôvody prečo spoločnosti realizujú IPO:
 1. získanie ďalšieho kapitálu pre rozvoj spoločnosti, tieto zdroje nemusia mať v najbližšej dobe negatívny dopad na cash flow,
 2. optimalizácia kapitálovej štruktúry (pomer dlhu a vlastného kapitálu),
 3. vyriešenie nástupníctva v spoločnosti, využitie IPO pri privatizácii spoločnosti,
 4. zvyšuje sa dôveryhodnosť spoločnosti, transparentnosť,
 5. zviditeľnenie spoločnosti, marketingové účely, väčšia prestíž,
 6. zvýšenie likvidity akcií,
 7. možnosť zainteresovať manažment a zamestnancov formou odmeňovania manažérskymi / zamestnaneckými akciami.
IPO je proces pomerne zdĺhavý a tiež nákladný. Spoločnosti preto využívajú služby upisovateľov (en: underwriter). Upisovatelia bývajú v prevažnej väčšine banky. Tie potom pripravujú a vedú celú emisi a sú tiež zodpovedné za jej úspešné dokončenie. Je zrejmé, že emitent s upisovateľom po celú dobu musí aktívne spolupracovať, dôraz je kladený predovšetkým na sprístupnenie zásadných interných informácií. Z pohľadu investorov sú IPO zaujímavé hlavne kvôli jednej anomálii, ktorá je s nim spojená. Väčšina IPO je totiž podhodnotená a tak môžu investori realizovať zisky už počas prvého dňa.
© 2024 foxt.sk