Predaj a nákup drahých kovov

Pre koho je investovanie do drahých kovov?

Investovanie do drahých kovov vo fyzickej forme je pre všetkých, ktorí si chcú aspoň čiastočne zabezpečiť svoj majetok pred infláciou, hyperinfláciou, pádom meny (EURa), a taktiež pre všetkých, ktorí chcú mať lepší dôchodok. No a samozrejme aj pre tých, ktorí chcú mať v strednodobom horizonte (3-10 rokov) lepšie zhodnotenie, ako im v súčasnosti ponúkajú banky so svojimi produktami.

Aké výhody prináša investícia do fyzického zlata a striebra oproti iným formám investície?

Drahé kovy vo fyzickej podobe Vám nikto nevezme a ani nemáte o ne ako prísť. Toto je tá najväčšia výhoda a minulosť to už veľa krát dokázala. Jednoducho povedané, najväčšia výhoda mať investičné zlato, striebro, prípadne platinu je istota, že o danú investíciu nemôžete prísť a jedinou neznámou je čas, kedy bude predajná cena pre investora natoľko zaujímavá, aby sa investícia oplatila odpredať. Netreba zabúdať, že peniaze v bankách sú väčšinou len čísla v počítačoch a peniaze v peňaženkách len papieriky, ktoré nie sú ničím kryté.

Vieme pre Vás zabezpečiť predaj investičného fyzického vzácneho kovu a to v tehličkách a minciach :

Nakupujte pohodlne cez náš E-shop Zlatetehlicky.sk

Zlaté tehličky Argor Heraeus, Munze osterreich, Perth Mint a iné

gramáže: 1,5,10,20,50, 100, 250, 500, 1000

zlate tehličkyzlate tehličky 2zlate tehličky 3zlate tehličky 4

Zlaté mince: Viener Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle, Krugerrand, Kangaroo a iné

zlata mincazlata minca 2zlata minca 3zlata minca 4

Strieborné tehličky: 20gr. 50 gr., 100 gr., 500 gr, 1000gr

strieborná tehličkastrieborná tehlička 2strieborná tehlička 3strieborná tehlička 4,

Strieborné mince: Maple Leaf, American Eagle, Arks Noah, a iné

str. mincastr. minca 2str. minca 3str. minca 4

Platina minca 1 oz. Maple Leaf

platina

Numizmatika, rôzne gramáže

mod. num.mod. num 2mod. num 3mod. num 4

Palladium minca 1 oz. Argor Heraeus, 10 oz. Argor Heraeus,

paladiumpaladium 2

Moderná Numizmatika, rôzne gramáže

numnum 3num2num 4

…aktuálne ceny na vyžiadanie.

 

O zlate…

 

Zlato (lat. aurum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Au a protónové číslo 79. Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Je elektricky aj tepelne dobre vodivý. V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme.

Zlato je chemicky veľmi odolný kov. Špeciálny prípad predstavuje rozpúšťanie zlata v elementárnej ortuti. Už stredovekí alchymisti vedeli, že pri kontakte zlata s ortuťou veľmi ľahko vzniká zvláštny roztok zlata v ortuti – amalgám. Amalgám pritom zostáva kvapalný aj pri pomerne vysokých obsahoch zlata. Zahriatím amalgámu na teplotu nad 300 °C sa ortuť jednoducho odparí a zostane rýdze zlato.

 

Výskyt v prírode

 

Zlato je v zemskej kôre veľmi vzácnym prvkom. Priemerný obsah je iba 4 – 5 ppb (μg/kg). V horninách sa vďaka svojej inertnosti vyskytuje prakticky iba ako rýdzi kov. Kockový nerast vytvára pliešky a zrná uzavreté najčastejšie v kremennej výplni žíl. Kryštály nie sú hojné, často mikroskopicky rozptýlené v šedom žilnatom kremeni.

Vyskytuje sa rýdze alebo v zliatine so striebrom (elektrum). Po rozrušení žíl sa dostáva do náplavov odkiaľ sa ryžuje. Najbohatšie svetové náleziská sú v južnej Afrike, na Urale, v Austrálií; okruhliaky zlata (nugety, až kilogramové) v Kanade a na Sibíri. V Česku sú zlatonosné žily v stredných Čechách (napr. Jílové, Roudný), v Jeseníkoch (Zlaté Hory) a v okolí Kašperských hôr, na Slovensku pri Kremnici, ale aj v západnej časti Malých Karpát.

 

V súčasnosti sú ryžovateľné ložiská zlata už prakticky vyčerpané. Ťažia sa preto ložiská, kde je zlato veľmi jemne rozptýlené v hornine a kov sa z horniny získava hydrometalurgicky. Proces spočíva v jemnom namletí horniny, aby sa do kontaktu s roztokom mohla dostať väčšina prítomných mikroskopických zlatých zrniek. Namletá hornina sa potom lúhuje buď kyslým roztokom s vysokým obsahom chloridových iónov a oxidačným prostredím (napr. nasycovanie plynným chlórom alebo pridaním kyseliny dusičnej) alebo naopak roztokom alkalických kyanidov za prebublávania vzdušným kyslíkom. Z roztoku sa potom zlato získava redukciou, napr. prechodom elektrického prúdu – elektrochemicky, keď sa kovové zlato vylúči na zápornej elektróde – katóde. Redukciu je možno previesť aj chemicky pridaním vhodného redukčného činidla (hydrazin, kovový hliník a pod.).

 

Amalgamačný spôsob ťažby zlata z rúd sa používal v minulosti pre ťažbu z náplavou, v ktorých sa zlato nachádzalo vo forme väčších oddelených zrniek, ktoré sa však už ťažko získavali ryžovaním. Pre tento účel bola zlatonosná hornina kontaktovaná s kovovou elementárnou ortuťou. Vzniknutý amalgám zlata bol po oddelení horniny zvyčajne jednoducho pyrolyzovaný a ortuť bola odparená do atmosféry. V súčasnosti sa tento postup takmer nepoužíva a ak áno, je zlato z amalgámu získavané šetrnejším spôsobom bez kontaminácie atmosféry parami ortuti.

 

Využitie zlata

Zlato sa používa najmä na výrobu šperkov a to vo forme zliatin so striebrom, meďou, zinkom, paládiom či niklom). Samotné rýdze zlato je príliš mäkké a šperky z neho zhotovené by sa nehodili pre praktické použitie. Prímesi paládia a niklu navyše sfarbujú vzniknutú zliatinu – vzniká tak v súčasnosti dosť moderné biele zlato. Obsah zlata v klenotníckych zliatinách alebo rýdzosť sa vyjadruje v karátoch.

Aj veľmi tenký zlatý film na povrchu najušľachtilejšieho kovu ho dokáže účinne ochrániť pred koróziou. Okrem toho pozlacovanie zvyšuje hodnotu pokovaného predmetu, ako príklad môžu slúžiť rôzne športové a príležitostné medaily, pamätné mince, bižutéria,elektropriemysel a pod.

Vzhľadom k svojej vynikajúcej elektrickej vodivosti a inertnosti voči vplyvom prostredia sa veľmi často používa v mikroelektronike a počítačovom priemysle. Hlavným oborom využitia je tu predovšetkým zaistenie dlhodobej a bezproblémovej vodivosti dôležitých spojov v počítači (kontakty mikroprocesora a zbernice dát). Pre tieto účely sa príslušné kontaktné povrchy elektrolyticky pokrývajú tenkou zlatou vrstvou.

 

Zlato je už dlhý čas súčasťou väčšiny dentálnych zliatín, teda materiálov slúžiacich v zubnom lekárstve ako výplne zubov napadnutých zubným kazom alebo na konštrukciu mostíkov a iných aplikácií. Dôvodom je predovšetkým zdravotná nezávadnosť zlata, ktoré je natoľko chemicky inertné, že ani po mnohoročnom pôsobení pomerne agresívneho prostredia v ústnej dutine, nepodlieha korózii. Čisté zlato je však príliš mäkké a preto sa v aplikujú jeho zliatiny najmä s meďou, striebrom, paládiom, zinkom, cínom, antimónom, niekedy je súčasťou dentálnej zliatiny tiež indium, irídium, ródium alebo platina.

Dlhý čas zlato uložené v štátnych bankách slúžilo ako zlatý štandard, garantujúci hodnotu štátom vydávaného obeživa (peňazí). Po druhej svetovej vojne význam zlata ako devízy postupne klesal a túto funkciu celkom prestalo plniť v roku 1971. Pri obchodovaní so zlatom pre bankové účely býva zvykom označovať jeho hmotnosť v trójskych unciach, čo je stará hmotnostná jednotka s hmotnosťou 31,103 g.

Technické parametre zlata:

Symbol: AU
Atómové číslo: 79
Atómová váha: 196,96655
Hustota: 19.3 g/cm3
Bod tavenia: 1064.18 °C

Faktory, ktoré dnes môžu ovplyvniť cenu zlata:

  1. Reálne úrokové sadzby

Zlato zvyklo v minulosti výrazne rásť v prostredí nízkych a záporných reálnych úrokových sadzieb. Deflačný scenár preto predstavuje hrozbu kvôli nárastu reálnych úrokových sadzieb. Na druhej strane si dnes investori kladú otázku, ako vlády v budúcnosti znížia svoje extrémne rastúce zadĺženie. Inflácia dlhu a znehodnotenie meny je jedna z ciest. Pokles reálnych sadzieb by bol asi vyústením takejto politiky.

 

  1. Vývoj USD

Vývoj USD predstavuje pre vývoj ceny zlata v strednodobom horizonte veľmi podstatný faktor. Všeobecne platí, že pre cenu zlata je vhodnejšie prostredie slabého USD. Z toho vyplýva, že pre udržateľnosť aktuálneho ocenenia zlata by boli vhodné slabšie úrovne USD.

 

  1. Investičný rozmer zlata

Existuje predpoklad, že posledný nárast cien zlata sa dá vysvetliť prílevmi špekulatívneho kapitálu do špeciálnych investičných  indexovaných fondov na zlato ETF, ktoré sú kryté fyzicky zlatom. Za druhý polrok r.2008 sa uložilo do zlata cca 21 mld USD. Aktuálne má najväčší ETF SPDR nakúpené zlato v objeme  asi 1100ton, čo je viac ako rezervy Švajčiarskej národnej banky, ktorá je na piatom mieste podľa držby rezerv zlata spomedzi všetkých národných bánk. Po poslednej rally na akciových trhoch sa samozrejme prílevy kapitálu spomalili a ceny zlata sa súčasne mierne oslabili. Pre ďalší nárast cien zlata by mala byť preto nevyhnutná slabosť USD, nová slabosť akciových trhov, ktorá by vyprovokovala FED a US vládu k agresívnejšej expanzii monetárnej politiky, ktorá by mala viesť k oslabeniu USD v dôsledku narastajúcej ponuky peňazí a prehlbujúceho sa štátneho dlhu a schodku štátneho rozpočtu v USA.

 

  1. Ekonomický rast

Hlavné riziko pre vývoj cien zlata z krátkodobého horizontu je ozdravenie zdecimovaných úrovní svetovej priemyselnej produkcie a obnovenie dôvery vo všeobecné ozdravenie ekonomiky, ktoré by implikovali pokles rizikovej averzie.

 

Postup Objednávky:

Kúpa tovaru zákazníkom:

1. Vyberte si tovar z našej ponuky.

2. Vyplňte povinné údaje, nezabudnite dať do poznámky:  Foxt

3. Odoslané údaje sú záväzné!

4. Po odoslaní riadne vyplnených údajov do 48 hodín musia byť minimálne 90% z aktuálnej ceny tovaru pripísané peňažné prostriedky na účte predávajúceho.

5. Po pripísaní 90% peňažných prostriedkov Vás budeme kontaktovať a informovať o aktuálnej cene objednaného tovaru, ak budete cenu akceptovať, pošleme Vám predfaktúru s doplatkom do 100% fixovanej ceny. Ak cenu nebudete akceptovať, môžete si cenu tovaru fixovať neskôr.

6. Doplatok do 100% fixovanej ceny je potrebné uhradiť do 48 hodín.

7. Štandardne dodacia lehota tovaru je do 30 dní.

Predaj tovaru zákazníkom:

  1. Prevzatie tovaru od zákazníka osobne (obchodným zástupcom) alebo poštou.
  2. Overenie pravosti tovaru našim dodávateľom.
  3. Po potvrdení pravosti Vám oznámime aktuálnu cenu tovaru, ak budete súhlasiť zafixujeme Vám cenu alebo si cenu môžete fixovať neskôr.
  4. Do 7 pracovných dní Vám zašleme peňažné prostriedky na Vami uvedený účet.

Objednávky prijímame non-stop prostredníctvom emailu alebo telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30. Odoslanie tovaru až po úplnom zaplatení.

 

Nakupujte pohodlne cez náš E-shop

Zlatetehlicky.sk

© 2019 foxt.sk