Životné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je jeden z tých produktov, na ktorý by mal myslieť každý človek. Poistením je možné získať zabezpečenie a finančnú pomoc pre seba aj svoju rodinu v prípade vážnych a neočakávaných životných udalostí.

zivotne poistenie

Prečo poistenie uzatvoriť?

Životné poistenie má za cieľ zabezpečenie seba a svojich blízkych pre prípady, ktoré by mohli ohroziť príjem a finančnú stabilitu. Ide napríklad o smrť, vážnu chorobu, úraz, invaliditu alebo iné okolnosti ohrozujúce schopnosť dosahovať a udržať si príjem.

Okrem toho sa dá poistenie uzavrieť napríklad aj na prilepšenie k starobnému dôchodku, na financovanie štúdia potomkov, financovanie bývania, zabezpečenie vena alebo na iný cieľ finančného charakteru.

Za týmto účelom sa dajú dojednať rozličné pripoistenia. Najčastejšie sú pripoistenia pre prípad smrti, úrazové pripoistenie, pripoistenie práceneschopnosti, kritických chorôb, invalidity alebo pripoistenie liečebných nákladov či chirurgických výkonov.

 

Životné poistenie so sporením alebo bez sporenia?

Poisťovne ponúkajú dva druhy poistenia a to buď poistenie so sporiacou zložkou alebo bez nej. Bez sporenia je rizikové životné poistenie, ktoré sa najčastejšie využíva pri zabezpečení úveru, najmä hypotéky.

So sporením sa potom dá uzavrieť kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie. V tomto prípade sa časť poistenia spotrebúva aj na sporiacu časť, ktorá sa zhodnocuje. Po skončení poistnej zmluvy tieto prostriedky dostane klient naspäť.

Pre každého sa hodí iný typ poistenia a to v závislosti od jeho individuálnej situácie a očakávaní. Výber správneho druhu poistenia, rovnako ako aj výber rizík a poistnej sumy, netreba určite podceniť, nakoľko ide o rozhodnutie na dlhé desaťročia vopred.

zivotne poistenie

 

Jedine porovnanie vedie k lepšej poistke

Mať prehľad je dôležité aj vtedy, ak si vyberáte životné poistenie. Porovnanie je jediná možná cesta, ktorá vedie k získaniu informácií o aktuálnych možnostiach. Toto poistenie ponúkajú u nás viaceré poisťovne a ich ponuka je veľmi bohatá, no zároveň aj neprehľadná.

Na rozdiel od iných finančných produktov je celý proces zložitejší práve pre životné poistenie. Výpočet poistenia totiž závisí od viacerých parametrov počínajúc šírkou krytia rôznych rizík a poistnou sumu končiac.

Orientačne vám vypočíta životné poistenie kalkulačka, ktorá je u nás online na webe. Ak máte záujem dozvedieť sa konkrétnejšie parametre a podmienky, najlepšie je využiť služby našich profesionálnych poradcov. Tí vám vedia pomôcť s individuálnym nastavením poistenia.

 

Prečo využiť práve naše služby?

Naši odborníci spolupracujú so všetkými významnými poisťovňami na Slovensku. Či už sa rozhodnete pre veľké poisťovne, ako sú napríklad Allianz, Generali a Kooperativa, alebo pre menšiu poisťovňu, nájdeme vám poistku na mieru a s najlepšími podmienkami.

Súčasťou ponuky poisťovní sú aj rôzne finančné alebo nefinančné benefity či bonusy. Vieme o každej akcii, zľave alebo výhodnej ponuke a našim cieľom je pomôcť vám získať ich a využiť naplno a najlepšie, ako sa bude dať.

Hazardovať so zdravým a finančnými príjmami sa naozaj nevypláca.Presne z toho dôvodu vám vieme pripraviť optimálne poistenie. Celý odborný servis od porovnania, cez vypracovanie ponuky až po uzavretie zmluvy získate od nás samozrejme bezplatne.

 

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti spadá pod poistenie majetku. Viaže sa buď na poistenie domácnosti a jej vybavenia, alebo na poistenie stavby, čiže konštrukcie a materiálov nehnuteľnosti. Ide o jedno z najviac využívaných poistení na trhu.

poistenie_nehnutelnosti_1

Poistenie domácnosti

Pod pojmom poistenie domácnosti sa myslí poistenie vnútorného vybavenia domácnosti. Spadá sem napríklad poistenie nábytku, elektroniky, spotrebičov, vzácnych predmetov, starožitností, ale napríklad aj cenností či finančnej hotovosti.

Toto poistenie sa vzťahuje na krytie škôd spôsobených živelnými udalosťami, vlámaním, krádežou, vandalizmom ale aj iným poškodením, napríklad vodou z vodovodných potrubí alebo zadymením. Poistenie kryje aj prípady rozbitia skla na oknách.

Poistenie domácnosti je dobrovoľné a neviaže sa napríklad k hypotéke. Cena tohto poistenia závisí od hodnoty poisteného vybavenia domácnosti. Naopak, nezáleží až tak od toho, či ide o poistenie domácnosti bytu, domu alebo iného typu nehnuteľnosti.

 

Poistenie stavby

Poistenie stavby sa vzťahuje na poistenie konkrétnej stavby a zahŕňa krytie škôd na jej stavebných častiach. Takto sa poisťujú najmä rodinné domy či garáže, ale poistenie môže zahŕňať aj byty, altánky, oplotenie alebo bazén.

V tomto prípade kryje poistenie škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou, zadymením, zosuvom pôdy, lavínou, ale napríklad aj pádom lietadla a inými „exotickými“ činiteľmi. Poistiť sa dá aj rozostavaná stavba.

Na rozdiel od poistenia domácnosti, poistenie stavby ako nehnuteľnosti je pri hypotéke povinné. Banky totiž vyžadujú, aby nehnuteľnosť, ktorou ručíte za hypotéku, bola poistená a vinkulácia poistky bola v prospech banky.

poistenie_nehnutelnosti_2

 

Porovnanie zaistí najlepšie a najvýhodnejšie poistenie

Poistenie nehnuteľnosti ponúkajú u nás všetky známe komerčné poisťovne. Vzhľadom na podobnosť balíkov poistenia je možné pre orientačný výpočet využiť online kalkulačku. Tá vie porovnať tak poistenie domácnosti, ako aj poistenie stavby.

Ak chcete naozaj komplexné porovnanie, nechajte to na nás. Naše online porovnanie poistenia nehnuteľnosti zoberie do úvahy všetky faktory. Nájsť ideálnu poistku pre vašu domácnosť či nehnuteľnosť je s nami hračka. 

Nezáleží pritom na tom, či si poistíte nehnuteľnosť vo veľkej alebo malej poisťovni. Výhodnú poistku môžete získať všade, či ide o Allianz, alebo aj o poisťovne, ktoré nemajú tak dominantné postavenie na trhu – napríklad Kooperativa či Uniqa.

 

Prečo využiť práve naše služby?

Sme odborníci, ktorých cieľom je nájsť najlepšiu ponuku v každej situácii. Zastupujeme všetky významné poisťovne na trhu vrátane ČSOB, Generali, QBE, Union, Groupama alebo Axa. Našou prioritou nie je len ušetriť vám peniaze, ale aj nájsť správnu poistku so skutočnou ochranou.

Poisťovne navyše ponúkajú rôzne zľavy, benefity, akcie či bonusy. S nami budete mať nielen prehľad o všetkých týchto výhodách, ale vám ich pomôžeme aj získať a využiť vo svoj prospech.

Pomohli sme už tisíckam klientov a chceme pomôcť aj Vám. Porovnanie poisťovní a ich ponúk je samozrejme zadarmo. S nami získate nielen erudovaný servis či individuálne vypracovanie ponuky, ale aj komplexné riešenie poistnej zmluvy od A po Z!

 

Poistenie detí

Zabrániť úrazu dieťaťa sa jednoducho nedá vždy. Všetky následky sa ale ľahšie znášajú, pokiaľ má rodič pri sebe silného partnera, ktorý mu pomôže s finančnými nákladmi. Práve za týmto účelom vzniklo úrazové poistenie detí.

poistenie_deti_1

Ak poistenie, tak bez sporenia

Poisťovne ponúkajú viaceré druhy poistenia pre deti. Najdôležitejšou voľbou pre každého rodiča je, či je lepšie uzavrieť takéto poistenie so sporením, alebo bez neho. Tu platí podobné pravidlo, ako aj pri poistení dospelých, čiže ak poistenie, tak skutočne len poistenie.

Cieľom poistenia má byť totiž krytie nákladov pri poistnej udalosti. Spájanie tohto cieľa s nejakým sporením nie je efektívne a je lepšie tieto dva odlišné ciele riešiť zvlášť. Aj preto je lepšie čisto úrazové poistenie.

To sa hodí tak v škole, ako aj do tábora, prípadne ak ide dieťa na výlet do hôr alebo do školy prírody. Najlepšie je uzavrieť poistenie pre deti čo najskôr, ideálne už vtedy, keď sú v materskej škole.

 

Na čo poistenie detí slúži?

Úrazové poistenie detí je určené na pokrytie nákladov spojených s úrazmi. Bežne takéto poistenie zahŕňa najmä poistné plnenie týkajúce sa trvalých následkov úrazu s regresiou aj bez nej, vzniku závažného ochorenia následkom úrazu a smrti následkom úrazu.

Okrem toho je možné zahrnúť do poistenia aj denné odškodné pri pobyte v nemocnici a denné odškodné počas času nevyhnutného na liečenie následkov úrazu. Každá poisťovňa ale môže byť špecifická šírkou poistného krytia.

Komplexné poistenie je možné dosiahnuť vhodnými pripoisteniami, napríklad pripoistením drobných úrazov, zlomenín alebo nákladov súvisiacich s chirurgickými operáciami kozmetického charakteru.

poistenie_deti_2

 

Chcete pre svoje dieťa len to najlepšie? Tak si dobre vyberajte

Vzhľadom na to, že poistenie pre deti ponúka pomerne veľké množstvo komerčných poisťovní, najdôležitejšie je zorientovať sa na trhu a získať prehľad. Bez odborného pohľadu a poradenstva je ale veľmi ľahké sa zmýliť pri výbere poistného balíčka.

U nás máte možnosť získať porovnanie úrazového poistenia pre deti online a to s ohľadom na vaše predstavy alebo individuálnu situáciu. Naši odborníci pripravia poistenie na mieru pre deti a mládež každého veku.

Okrem úrazového poistenia môžeme dojednať pre vaše dieťa aj cestovné poistenie, prípadne špeciálne druhy poistenia na hory alebo pre niektoré rizikové činnosti. Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti a prehľad. Nestrácajte čas a peniaze obehávaním poisťovní – u nás vám pripravíme najlepšie poistenie pre vašich potomkov.

 

Prečo využiť práve naše služby?

Foxt okrem bežného úrazového poistenia ponúka aj špeciálne poistenie pre deti

Naši experti spolupracujú so všetkými významnými poisťovňami na trhu, napríklad s najväčšou poisťovňou Allianz alebo známou poisťovňou Union, ktorá pôsobí nielen na trhu s komerčným, ale aj zdravotným poistením.

Ak sa rozhodnete pre poistenie detí práve s nami, získate najlepšie poistenie na mieru a to nielen pre dieťa, ale napríklad aj pre celú rodinu v jednom balíku. Pomôžete vám využiť všetky akcie, zľavy a iné výhody a zabezpečíme pre vás celý odborný servis.

 

Cestovné poistenie

Či už idete raz za rok na dovolenku, alebo absolvujete pravidelné služobné cesty do zahraničia, cestovné poistenie vám pomôže vyriešiť nečakané finančné výdaje spojené s úrazom, chorobou alebo náhlym zhoršením zdravotného stavu.

Cestovne_poistenie

Na dovolenku aj na celý rok

Krátkodobé cestovné poistenie je možné dojednať len na určitý počet dní a slúži na poistné krytie nákladov napríklad počas dovolenky. Ide v podstate o akési súkromné zdravotné poistenie na prípadné liečebné náklady v zahraničí.

Pre tých ľudí, ktorí pravidelnejšie absolvujú zahraničné pracovné cesty, je určené dlhodobé cestovné poistenie. Toto poistenie zabezpečuje úhradu nákladov spojených s ošetrením, liečbou alebo hospitalizáciou poistenca v zahraničí počas celého roka.

V oboch prípadoch sa hodí cestovné poistenie vždy, keď idete mimo územie Slovenskej republiky do zahraničia. Bežné zdravotné poistenie platí síce aj v krajinách EÚ, ale cestovné poistenie je efektívnejšie, nakoľko pokryje plnú výšku nákladov na liečbu.

 

Prečo uzavrieť cestovné poistenie?

Najdôležitejším dôvodom, prečo je potrebné uzavrieť pri každom pobyte v zahraničí toto poistenie je fakt, že bez neho by ste si museli liečebné náklady hradiť sami. V prípade EÚ by ste museli doplácať rozdiel v cene medzi liečbou u nás a v tej krajine, kde liečba prebehla.

Poistenie hradí náklady spojené tak s vyšetrením, ako aj s liečením u všeobecného alebo špecializované lekára a tiež náklady na nemocnicu. Okrem toho sa dá dojednať úrazové pripoistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie storna zájazdu.

Niektoré poisťovne umožňujú pripoistiť si aj privolanie opatrovníka alebo pripoistenie špeciálnych športových aktivít počas dovolenky. V zimnom období sa určite vyplatí uzavrieť aj poistenie na hory.

Cestovne_poistenie

 

Ako nájsť najlacnejšie cestovné poistenie? Porovnaním

Ktoré cestovné poistenie je najlepšie? Z hľadiska ceny určite celoročné, avšak nie každému to môže vyhovovať, najmä ak do zahraničia cestuje napríklad len raz alebo dvakrát za rok. Či už si vyberiete krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, vždy je dôležité jeho porovnanie.

Naša online kalkulačka vám umožní navoliť si poistenie presne podľa vašich požiadaviek a to nielen pre vás, ale aj pre celú rodinu. Vybrať si môžete aj poistenie pre konkrétnu krajinu a dodatočné pripoistenia.

Na základe toho vám kalkulačka vypočíta a porovná ponuky na cestovné poistenie zo širokého spektra poistných balíčkov našich poisťovní. To však samozrejme nie je všetko, nakoľko cez internet môžete vami zvolené poistenie aj uzavrieť.

 

Prečo využiť práve naše služby?

Práve pri cestovnom poistení platí, že najlacnejšie nemusí vždy byť aj najlepšie. Naši makléri majú prehľad nielen o všetkých ponukách, akciách, výhodách alebo bonusoch poisťovní, ale sú to predovšetkým profesionáli, ktorí vám pripravia poistenie na mieru.

Keďže spolupracujeme so všetkými známymi poisťovňami, vieme vám nájsť najvýhodnejšie a najúčinnejšie poistenie na trhu. Našimi partnermi sú napríklad Allianz, Union, Axa, Generali či Uniqa, ale aj ďalšie poisťovne ponúkajúce produkty pre verejnosť.

Nechajte si od nás pripraviť ponuku a získate nielen pomoc pri výbere najlepšieho poistenia, ale aj poradenstvo v poistení od A po Z. Všetky tieto služby máte od nás online, odborne a samozrejme bezplatne.

© 2024 foxt.sk