10 DÔVODOV, PREČO SPOLUPRACOVAŤ S FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM

finančný sprostredkovateľ

Pri dôležitých finančných rozhodnutiach sa stále veľké množstvo ľudí spolieha viac na pobočkových pracovníkov bánk ako na finančných sprostredkovateľov. Nemusí byť síce jednoduché dobrého finančného sprostredkovateľa nájsť, ale ak sa vám to podarí, získate spoľahlivého finančného partnera na dlhé obdobie. Navyše, spolupráca s finančným sprostredkovateľom je pre vás bezplatná a prináša vám veľké množstvo výhod. Aké to sú?

1. Objektivita 

Jednou z výhod spolupráce s finančným sprostredkovateľom je výrazne vyššia objektivita oproti pracovníkovi inštitúcie, či už banky alebo poisťovne. Finančný sprostredkovateľ má vo svojom portfóliu na výber produkty viacerých spoločností, z ktorých by mal vedieť objektívne vybrať ten správny produkt podľa potrieb konkrétneho klienta.

2. Nezávislosť

Finančný sprostredkovateľ nemá osobnú motiváciu tlačiť klientovi jedno konkrétne riešenie, ale ponúkne mu viacero produktov z rôznych inštitúcií a odporučí to, ktoré najlepšie vyhovuje danej situácii. Klienti sa často mylne domnievajú, že sprostredkovateľ im bude nútiť produkt, ktorý je najvýhodnejší pre neho. V skutočnosti sú však rozdiely v províziách pre sprostredkovateľa zanedbateľné a nemajú vplyv na voľbu konkrétneho riešenia. Spokojný klient rád opätovne využije služby toho istého sprostredkovateľa. Vďaka tomu si sprostredkovateľ svojím prístupom, profesionalitou a nezávislým poradenstvom dokáže zabezpečiť dlhodobý prísun provízie z finančných inštitúcií, bez ohľadu na výšku provízie za prvý obchod s klientom.

3. Dlhodobosť

Profesionálny finančný sprostredkovateľ je finančným partnerom klienta na dlhé obdobie. Má záujem vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah založený na dôvere a omnoho viac si dáva záležať na tom, aby navrhnuté riešenie bolo pre klienta užitočné a v súlade s jeho finančným zázemím a finančnými plánmi do budúcna. Naopak, bankový pracovník väčšinou uprednostňuje “rýchle a jednorázové riešenie” pre klienta, bez posúdenia dopadov na jeho financie do budúcna.

4. Kvalita

Sprostredkovateľ získava nových klientov najčastejšie vďaka odporúčaniam. To garantuje vyššiu kvalitu práce sprostredkovateľa oproti zamestnancovi niekde v inštitúcii. Keď finančný sprostredkovateľ odovzdá dobrú službu, môže získať až piatich nových klientov. Platí to samozrejme aj naopak. Preto je motiváciou finančného sprostredkovateľa poskytovať služby, s ktorými sú klienti spokojní dlhodobo. Samozrejmosťou by mal byť aj priebežný servis existujúcich zmlúv a pomoc v situáciách, ako je poistná udalosť alebo zmena úrokov na úvere.

5. Odbornosť

Dobrý finančný sprostredkovateľ je odborníkom, ktorý by mal vedieť odpovedať na akúkoľvek otázku ohľadom financií. Neustále sa vzdeláva a pravidelne získava nové informácie zo sveta financií, aby bol kompetentný radiť ľuďom v oblasti rodinného rozpočtu.

6. Flexibilita

Finančný sprostredkovateľ je flexibilnejší. Vie sa s klientom stretnúť aj večer prípadne cez víkend, kedy sú banky alebo poisťovne zatvorené, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje celý proces. Zároveň môže veľa vecí operatívne riešiť s bankou aj mimo času, kedy je klient k dispozícii. Klientovi tým ušetrí veľa času aj  dní dovolenky, ktorú by musel obetovať, ak by chcel výberu vhodného riešenia venovať dostatok pozornosti.

7. Znalosť trhu

Skúsený finančný sprostredkovateľ pozná špecifiká a hranice bánk. Vie, ktorá banka poskytne klientovi  najlepšiu hypotéku a kde sa, naopak, neoplatí žiadosť o hypotéku podávať.  Finančný sprostredkovateľ má vybudovanú sieť kontaktov v jednotlivých inštitúciách a niekedy vie pre klienta vyjednať lepšie podmienky, ako keby si klient riešil finančné záležitosti sám.

8. Zrozumiteľnosť

Finančný sprostredkovateľ má viac priestoru a aj vyššiu motiváciu vysvetliť klientovi všetko do detailov ako pracovník v banke, ktorý nemá toľko času. Preto niekedy vytvára na klienta tlak. Klient tak môže podpísať niečo, čomu veľmi nerozumie. Finančný sprostredkovateľ poskytuje klientovi dostatok času na rozmyslenie a ochotne zodpovie všetky otázky.

9. Komplexnosť

Finančný sprostredkovateľ rieši finančné potreby klienta komplexne. Ak dôkladne zanalyzuje rozpočet a plány klienta do budúcna, vie tomu prispôsobiť vhodnú štruktúru finančných produktov so zámerom zabezpečiť čo najviac finančných cieľov pre klienta. To znamená, že klientovi pomôže nielen s vybavovaním hypotéky, ale napríklad aj s poistením, investovaním či dôchodkovým sporením.

10. Prehľadnosť

Je výhodné, ak rodinné financie spravuje jeden človek. Klient môže mať viacero produktov v rôznych inštitúciách, ale spravované na jednom mieste, jedným človekom. Takým, na ktorého sa môže kedykoľvek obrátiť a ktorý mu vie promptne poradiť aj v prípade mimoriadnych okolností, napríklad pri zmene finančnej situácie v rodine alebo pri poistnej udalosti.

 

Zdroj: Eva Šablova   https://www.fingo.sk/blog/10-dovodov-preco-spolupracovat-s-financnym-sprostredkovatelom/

© 2024 foxt.sk